Puterea sfârşitului

Moto: Mai de preţ este un nume bun decât untdelemnul cel bine mirositor  şi ziua morţii decât  ziua naşterii. (Ecleziastul VII, 1) După ce ţinu câtva timp ochii închişi, tânărul desfăcu foaia de pergament şi începu să citească: "Fericit bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea..." Fraza îi fu curmată aici, căci … Continue reading Puterea sfârşitului