A apărut cartea „De vorbă cu Dumnezeu”

Cartea pe care o pregătesc de aproape un an a ieșit zilele acestea de sub tipar. De vorbă cu Dumnezeu este o colecție de 35 de eseuri, predici și meditații, publicate, la vremea lor, în revista catedralei unde slujesc sau rostite de la amvon.

În prologul cărții, am publicat o „Lămurire”, în care am spus așa:

Cartea de față nu este un volum de predici.

Chiar dacă unele texte se afundă în minunata lume a parabolelor evanghelice și au fost rostite, la vremea lor, de la amvon, ele o fac pentru a extrage unele învățături și a le da un trup de cuvinte, fără să încerce prin aceasta să devină tratate omiletice.

Am luat din textele evanghelice atât cât să nu abuzez de timpul cititorilor sau de spațiul tipărit. Dar nădăjduiesc că voi stârni curiozitatea cea bună în sufletele celor ce vor lectura cartea, pentru ca ei să își continue căutărea de sensuri la scritorii și predicatorii mai avizați decît mine.

În acest sens, „De vorbă cu Dumnezeu” se vrea o incursiune în adevărurile evanghelice, o pregustare a lor și nu un volum de predici propriu-zis. În redactarea textelor, nu am urmărit rigoarea științifică a teologului, ci chemarea interioară a scriitorului.

Am scris așa cum am simțit. Așa cum ți-aș fi povestit, poate, la gura sobei. Iar pentru aceasta, te rog, iubite cititor, să mă ierți.

Dar cea mai valoroasă parte a cărții este prefața, scrisă de însuși Înalt Prea Sfințitul Nathaniel, episcopul nostru. Iată ce spune, printre altele, vlădica:

Prin intermediul cuvântărilor sale, părintele diacon Nicolae Marinescu ne invită, la meditație, la a sta de vorbă cu Dumnezeu, vorbă care nu este altceva decât o rugăciune, dar îmbrăcată în alte haine. Evagrie Ponticul spunea că rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. Avem în fața noastră o carte care se inspiră atât din cultura spirituală românească tradițională, cât și din trăirea liturgică a spațiului Nord-American.

Părintele diacon citează și vorbește, ca o punte de legătură trans-atlantică, deopotrivă, despre Părintele Constantin Galeriu, de exemplu, cât și despre Sfântul Gherman din Alaska.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s