Veniți, binecuvântații Tatălui Meu !

(Cuvânt la Duminica Lăsatului Sec de Carne - a Înfricoșătoarei Judecăți) „Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile.”(Matei 25, 31-32) Evanghelia de astăzi ne spune că timpul prezent e un timp de pregătire … Continue reading Veniți, binecuvântații Tatălui Meu !

Dumnezeu a rânduit pentru noi ceva mai bun

Cuvânt la Duminica dinaintea Nașterii Domnului Evanghelia genealogiei lui Hristos deschide Noul Testament. Ea cuprinde o enumerare a strămoșilor după trup ai Mântuitorului, începând cu Avraam. Aflăm astfel că de la patriarhul Avraam și până la Hristos au trecut patruzeci și două de generații. Evanghelistul Matei a fost singurul care și-a scris evanghelia în limba … Continue reading Dumnezeu a rânduit pentru noi ceva mai bun

Despre grijile vieții

„Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte se vor adăuga vouă.” (Matei VI, 33) Textul acesta face parte din Predica de pe Munte, acea cuvântare magistrală a Mântuitorului, care ocupă în Evanghelia după Matei nu mai puțin de trei capitole. Mahatma Ghandi spune despre ea: „Dacă creștinii ar respecta doar principiile enunțate în Predica … Continue reading Despre grijile vieții

O întâlnire care a schimbat o viață

Îmi stăruie de câțiva ani în minte o imagine: aceea a lui Zaheu și a Mântuitorului. (Luca XIX, 1-10) Văd pe Hristos în orașul Ierihon, înconjurat de mulțime, cum Își ridică ochii Săi mari și limpezi spre pomul în care se afla Zaheu. Zaheu era marele vameșilor. Un vameș-șef. Și știm din unele parabole că … Continue reading O întâlnire care a schimbat o viață

Despre parabola semănătorului și Ilie Moromete

Cuvântul duminicii de azi s-a construit în jurul parabolei semănătorului (Luca 8, 5-15): „Ieșit-a semănătorul să semene sămânța sa...”. Semințele simbolizează Cuvântul lui Dumnezeu, iar pământul e inima omului. Unele semințe au căzut la marginea drumului. Au fost călcate în picioare sau mâncate de păsări. Aceștia sunt oamenii care nu înțeleg, sau rămân indiferenți. La … Continue reading Despre parabola semănătorului și Ilie Moromete