Cu timp şi fără timp

Cu timp şi fără timp lucraţi ogorul vostru. Nu pregetaţi nici să-l stopiţi cu sânge - Chiar dacă ochii limpezi necontenit vor plânge, Blândeţea-i datoria, tot ea-i câştigul vostru. Cu timp şi fără timp călăuziţi popoare, Le adăpaţi din apa cea mai vie. Învingeţi ezitarea, sabat să nu mai fie, Împărtăşiţi, prin harul dat vouă, … Continue reading Cu timp şi fără timp

Poezia

Poezia e tot ce omul a creat mai viu. E panaceul pe care Dumnezeu a îngăduit lutului să-l afle spre propășire. Din depărtări nebănuite, din graniți ale neființei, omul și poezia au copilărit împreună sub același cer. S-au înălțat unul pe altul și au cuprins Necuprinsul într-un cuvânt suav și dulce ca o lacrimă de … Continue reading Poezia

Ectenie de cereri

M-ai zidit stăpân materiei, slujitor al Tău printr-însa, Sub puterea Ta adâncă mi-ai dat firul existenței – Te implor, dar, Împărate, schimbă-n aripi neputința Și-mi trimite omenirea pe tărâmul transcendenței. Dă-mi credința care mută munții cugetului lumii, Dă-mi din apriga putere de-a exorciza ființa. Mă voi răscula prin Tine împotriva moliciunii Și prin Tine poezia … Continue reading Ectenie de cereri

Peisaj de seară

Părintelui Dumitru Lazăr   E seară. S-au aprins luminile-n oraș. În aur îmbrăcate-s aleile pustii. Rar se mai aude vreun zgomot stins de pași Și luna-abia răsare și orele-s târzii. O liniște adâncă domnește peste toate Și-ntr-însa toți copacii par heruvimi feerici. O singură făptură, dorind singurătate, Se roagă în altarul unei străvechi biserici. Doar … Continue reading Peisaj de seară