Plângerile lui Ieremia

Pe ruinele proaspete Ale fostului oraş sfânt Ieremia îşi poartă paşii Spre ceea ce a fost cândva Un templu. Genunchii săi sărută, într-un extaz de durere Lespezile sfărâmate, Iar lacrimi fierbinţi şi peste măsură de sărate Şiroiesc pe obrajii arşi de soare Înăsprindu-i parcă şi mai tare. E-atâta suferinţă-ntr-însul Şi dor După al său popor … Continue reading Plângerile lui Ieremia