Veniți, binecuvântații Tatălui Meu !

(Cuvânt la Duminica Lăsatului Sec de Carne - a Înfricoșătoarei Judecăți) „Când va veni Fiul Omului întru slava Sa și toți sfinții îngeri cu El, atunci va ședea pe tronul slavei Sale. Și se vor aduna înaintea Lui toate neamurile.”(Matei 25, 31-32) Evanghelia de astăzi ne spune că timpul prezent e un timp de pregătire … Continue reading Veniți, binecuvântații Tatălui Meu !